Kvalitetssikring

Det er vigtigt at man fra begyndelsen får afstemt sine forventninger med hinanden; hvad er det kunden har købt, og hvad er det for en serviceydelse man kan forvente?

Det er her det tit går galt; to parter skriver under på en kontrakt, og først bagefter finder man ud af, at man ikke er enige om ydelsen kontra prisen.

For at undgå dette er det vigtigt, at alle forventninger er afstemt, ligesom det også er vigtigt, at kundens egne ansatte kender til aftalen, så der ikke opstår misforståelser og utilfredshed.

Vores målsætning som firma er at kunne levere den optimale service og komme i gang med en hverdag, hvor opgaverne bliver løst på en tilfredsstillende måde.

 

Eksempel på Kvalitetskontrol
inden for rengøring

 1. Der vil dagligt blive ført tilsyn med kvaliteten
  af vores ydelser.

  Dette vil blive udført af vores daglige ledere.
 2. NCS vil én gang om ugen gennemgå områderne for at kontrollere, om opgaven samt samarbejdet fungerer tilfredsstillende.
  Dette vil blive udført af vores inspektør samt vores daglige leder. Der vil blive udfyldt et kontrolskema.
 3. NCS' ledelse og kunden afholder, hvis dette ønskes, et møde én gang om måneden, hvor vi gennemgår samarbejdet samt kvaliteten af vores ydelser. Her er der også mulighed for at planlægge hovedrengøring eller andre relevante ting. NCS udarbejder en skriftlig rapport.
  NCS foreslår som sagt at ledelsen men også kontaktpersonen samt NCS' inspektør deltager i dette møde. Der vil blive udarbejdet en rapport hver måned.

NCS har den holdning, at en tæt opfølgning samt god kommunikation er vejen til et godt samarbejde.